ZIMOWISKO PARAFIALNE 2020

W dniach 20-24 stycznia 2020 r duża grupa dzieci i młodzieży ( ok. 80 osób) uczestniczyła w naszej parafii w zimowisku. Trzykrotnie udawaliśmy się na basen do Gniewina, raz byliśmy na kręgielni w Gniewinie. Towarzyszyły nam również gry
i zabawy terenowe w lesie. Oczywiście obok zabawy nie zabrakło także słodkiego poczęstunku oraz nagród dla uczestników zabaw. Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę, dzieciom i młodzieży za „wyrwanie się” na kilka godzin sprzed komputera
i tableta. Dodatkowe podziękowanie kieruję do Rodziców, którzy pomagali w czasie zimowiska. Świadkiem wspólnej zabawy są zdjęcia, które tu można obejrzeć.

Ks Krzysztof