ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

W sobotę, 16 maja w naszym Kościele odbyła się piękna uroczystość. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Stachowski oraz Jego 8 współbraci wspólnie celebrowaną mszą świętą uczciło 33 rocznicę święceń kapłańskich. Była gorąca modlitwa, krótkie wspomnienia kolegów z rocznika studiów (kursu) i życzenia od delegacji Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z Krokowej. Księże Krzysztofie – nasz duszpasterzu i przewodniku – niech służba Bogu daje Księdzu i Jego współbraciom w Chrystusie obfite plony w sercach i umysłach parafian, a w duchowych działaniach niech wspiera opieka Ducha Świętego i Matki Bożej.

B.H-L.