WIECZORNICA ZKP O/KROKOWA – GRUDZIEŃ 2016

W niedzielny jedenasty grudniowy wieczór odbyła się w naszym kościele kolejna już poetycka wieczornica przygotowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Krokowej.

Uczniowie bądź absolwenci Szkoły Podstawowej w Żarnowcu recytowali tym razem nie tylko poezję ks. Janusza Pasierba,
ale mogliśmy wysłuchać także poezji ks. Jana Twardowskiego zaśpiewanej przez Weronikę Korthals-Tartas.

Ks. Janusz Pasierb, kapłan i poeta wielokrotnie przyjeżdżał do Żarnowca i Dębek. Wiele osób pamięta go doskonale. Urodził się w 1929 roku w Lubawie. W 1952 roku przyjął święcenia kapłańskie w Pelplinie. Swoją wiedzę pogłębiał studiując m.in.
w Warszawie i w Rzymie. Był pasjonatem podróży, po każdej wyprawie tworzył nowy tomik wierszy. Mówiąc, że „nie
można jeździć po całym świecie, ale mieszkać gdzieś trzeba” pod koniec życia osiadł w Pelplinie. Ksiądz – poeta zmarł
w Warszawie 15 grudnia 1993 r.

Ks. Jan Twardowski związany był przez całe swoje życie z Warszawą. Urodził się w 1915 roku w Warszawie. W 1937 roku ukazał się jego pierwszy tomik poezji pt. „Powrót Andersena”. Przed wojną rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył dopiero po wojnie. W trakcie wojny w roku 1945 zaczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1948 roku. W 1980 roku uhonorowano ks. Twardowskiego nagrodą PEN Clubu, 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 1999 roku KUL przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Zmarł w 2006 roku
w Warszawie. Liryka ks. Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze widoczne są liczne odwołania
i metafory dotyczące przyrody.

Po wieczornicy odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku w Domu Parafialnym.