SAKRAMENTY

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu udzielany jest indywidualnie, w dniu ustalonym podczas spotkania duszpasterza z rodzicami dziecka. Rodzice zgłaszając do chrztu swoje dziecko powinni posiadać ze sobą akt urodzenia dziecka USC (do wglądu). Rodzice chrzestni powinni być osobami wierzącymi i praktykującymi swoją wiarę. Przygotowanie do chrztu odbywa się podczas spotkania duszpasterza z rodzicami. Sakrament chrztu udzielany jest w łączności ze mszą św.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania udzielany jest w parafii co dwa lata. Przyjmuje go młodzież klas II i III gimnazjum. Przygotowania do sakramentu odbywają się w grupach w domu parafialnym.

KOMUNIA ŚWIĘTA

I Komunia św. dzieci klas trzecich odbywa się co roku w ostatnią niedzielę maja na mszy św. o godz. 11.00. Dzieci pierwszokomunijne mają swoje spotkania w niedzielę po mszy św. o godz.11.00 w kościele. Co dwa miesiące odbywa się spotkanie formacyjne z rodzicami dzieci. Rodzice dzieci, które nie były ochrzczone w parafii Żarnowiec przedstawiają do wglądu dokument potwierdzający przyjęcie chrztu przez dziecko.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (SPOWIEDŹ ŚWIĘTA)

Okazja do spowiedzi jest przed każdą mszą św. W I Piątek miesiąca jest możliwość do spowiedzi godzinę przed wieczorną mszą św. W okresie Adwentu i Wlk.Postu jest okazja do spowiedzi przedświątecznej z udziałem kapłanów z całego dekanatu.

SAKRAMENT CHORYCH

Sakrament chorych udzielany jest na życzenie po wcześniejszym zgłoszeniu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa udzielany jest w dniu ustalonym przez duszpasterza z narzeczonymi.
Do zawarcia tego sakramentu potrzebne są następujące dokumenty:

  • metryki chrztu (wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy) jeśli narzeczeni są ochrzczeni poza parafią Żarnowiec,
  • dokument z USC do zawarcia małżeństwa (jeśli ma to być ślub tzw. konkordatowy),
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.