UROCZYSTOŚCI TRZECIOMAJOWE W NASZEJ PARAFII

Jak co roku 3 maja w naszej parafii zgromadzili się Włodarze naszej Gminy i Powiatu Puckiego, a także liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji oraz Wierni, aby w tym dniu modlić się o pomyślność dla naszej Ojczyzny. Po mszy św. w kościele przemaszerowano do kapliczki Matki Bożej w Żarnowcu, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia
i złożono wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła się Nabożeństwem Majowym przy kapliczce.