XI CYSTERSKIE LATO MUZYCZNE

Tegoroczne Cysterskie Lato Muzyczne, wspólny projekt Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku i Parafii Zwiastowania Pana w Żarnowcu odbywało się od 10 lipca do 21 sierpnia. Tradycyjnie w niedzielne wieczory o godz. 2030 licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć dzieła dawnych i współczesnych kompozytorów
w wykonaniu artystów z Polski i z Europy. Obok organów mogliśmy usłyszeć w murach świątyni takie instrumenty jak: trąbka, flugelhorn, trąbka piccolo, akordeon, trąbka barokowa, skrzypce czy klarnet. Wysłuchaliśmy także recytacji poezji
ks. Jana Twardowskiego. Po koncertach była zawsze okazja
do spotkania z artystami na krużgankach. Bardzo ciekawe były spostrzeżenia po koncertowe tak wykonawców jak i publiczno
-ści.
Koncerty Żarnowieckie to już pewna tradycja tego miejsca i tego czasu. A po ostatnim tegorocznym koncercie wypada mi tylko w imieniu organizatorów zaprosić na kolejne ...... XII Cysterskie Lato Muzyczne.

ks. Krzysztof Stachowski

clm11-plakat-2016


Hanna Dys - organy
Janusz Szadowiak - trąbka  
 


Karol Hilla - organy
Elżbieta Rosińska - akordeon
Krzysztof Olczak - akordeon


Arkadiusz Bialic - organy
Tomasz Ślusarczyk - trąbka


Ludmiła Gołub z Rosji - organy
Valeria Anfinogenova
z Rosji - organy
Jolanta Sosnowska - skrzypce


Christian Tarabbia
z Włoch - organy
Wojciech Kwiatek - klarnet


Łukasz
Mikołaj Mateja - organy
Katarzyna Mateja - skrzypce


Andrzej Chorosiński - organy
Michał Chorosiński - recytacja